Animowane menu CSS

Animowane menu CSS z kulą zmieniającą kolor

Menu CSS

Poziome, animowane menu nawigacyjne, wykonane za pomocą CSS3. Implementacja menu odbywa się poprzez umieszczenie kodu HTML w docelowym miejscu na stronie oraz edycję zmiennych CSS. Nawigacja jest responsywna - dostosowuje się do szerokości ekranu. Wykonana bez użycia JavaScript.

W celu dodania nawigacji na stronie internetowej należy umieścić kod z zakładki index.html w dowolnym miejscu strony docelowej. Następnie kod z zakładki menu.css umieszczamy w naszym arkuszu styli. Poniżej dema znajduje się instrukcja modyfikacji kodu.

<div class="compsoul-menu-ball-body">
<nav class="compsoul-menu-ball">
 <ul class="menu-container">
  <li class="menu-item">
   <a href="#" class="menu-link">Home</a>
  </li>
  <li class="menu-item">
   <a href="#" class="menu-link">About us</a>
  </li>
  <li class="menu-item">
   <a href="#" class="menu-link">Offer</a>
  </li>
  <li class="menu-item">
   <a href="#" class="menu-link">Contact</a>
  </li>
  <li class="menu-item-ball ball">
   <span class="ball-container">
    <span class="ball-gradient">
     <span class="hidden">
      Ball
     </span>
    </span>
   </span>
  </li>
 </ul>
</nav>
</div>
.hidden {
 border: 0 !important;
 height: 1px !important;
 opacity: 0;
 overflow: hidden;
 padding: 0 !important;
 pointer-events: none;
 position: absolute !important;
 width: 1px !important;
}

.compsoul-menu-ball-body {
 align-items: center;
 background: #2c3333;
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
 justify-content: center;
 width: 100%;
}

.compsoul-menu-ball {
 --number-of-items: 4;
 padding: 250px 0;
 width: 80%;
}

.compsoul-menu-ball .menu-container,
.compsoul-menu-ball .menu-item,
.compsoul-menu-ball .menu-link {
 border: 0;
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 text-decoration: none;
}

.compsoul-menu-ball .menu-container {
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
 position: relative;
 z-index: 0;
}

.compsoul-menu-ball .menu-container:before {
 background: #fff;
 bottom: 0;
 border-radius: 16px;
 content: "";
 left: 0;
 position: absolute;
 right: 0;
 top: 0;
 z-index: -2;
}

.compsoul-menu-ball .menu-item {
 width: calc(100% / var(--number-of-items));
}

.compsoul-menu-ball .menu-link {
 color: #2c3333;
 display: block;
 padding: 24px 0;
 text-align: center;
 width: 100%;
}

.compsoul-menu-ball .menu-item-ball {
 --background-ball: #005aab;
 align-items: center;
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
 justify-content: center;
 left: 0;
 position: absolute;
 top: 0;
 transform: translate(0, -100%);
 transition: transform 0.6s;
 width: calc(100% / var(--number-of-items));
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item-ball {
 --background-ball: #ffe162;
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 1) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item-ball {
 --background-ball: #219f94;
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 2) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 --background-ball: #fc4f4f;
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 3) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 --background-ball: #005aab;
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 4) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 5) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 6) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 7) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .menu-item:hover + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball,
.compsoul-menu-ball .menu-item:focus-within + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item + .menu-item-ball {
 transform: translate(calc((var(--number-of-items) - 8) * 100%), -100%);
}

.compsoul-menu-ball .ball-container {
 align-items: center;
 border: 16px solid #2c3333;
 border-radius: 100%;
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
 justify-content: center;
 height: 64px;
 margin: 0 0 -16px;
 overflow: hidden;
 position: relative;
 width: 64px;
 z-index: 0;
}

.compsoul-menu-ball .ball-container:before,
.compsoul-menu-ball .ball-container:after{
 background: var(--background-ball);
 bottom: 0;
 content: "";
 left: 0;
 position: absolute;
 right: 0;
 transition: background 0.8s;
 top: 0;
 z-index: -1;
}

.compsoul-menu-ball .ball-container:after{
 background: linear-gradient(#0000001a, #ffffff1a); 
}

.compsoul-menu-ball .ball-gradient {
 background: linear-gradient(#ffffff33, #0000001a, #ffffff33);
 border-radius: 100%;
 display: flex;
 flex-flow: row wrap;
 justify-content: center;
 height: 100%;
 width: 90%;
}

.compsoul-menu-ball .ball-gradient:before {
 background: linear-gradient(#fff, #ffffff05);
 border-radius: 100%;
 content: "";
 height: 40%;
 transform: translate(0, 25%);
 width: 60%;
}

Edycja nawigacji odbywa się poprzez dostosowanie zmiennych CSS znajdujących się w kodzie:

 • number-of-items - zmienna odpowiada za ustalenie szerokości poszczególnych elementów. Wykorzystywana jest do obliczania animacji przesunięcia kuli. Zmienna jako wartość przyjmuje liczbę elementów.
 • background-ball - zmienna odpowiedzialna za przypisanie koloru kuli do poszczególnego elementu w menu. Zmienna przyjmuje różne wartości, zależne od pozycji elementu w menu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób pozwalający dodanie maksymalnie 8 elementów. Można je jednak rozbudować do dowolnej liczby.