Blog PrestaShop

Stwórz swój blog z PrestaShop Blog
Moduł bloga dla Twojego sklepu PrestaShop

Darmowy moduł bloga dla PrestaShop Stwórz swój darmowy blog z PrestaShop

Darmowy blog dla PrestaShop, pozwoli Ci wyświetlić strony dodane za pomocą modułu jako listę wpisów podzieloną na kategorię. Dodatkowo dzięki specjalnym zaczepom będziesz mógł wyświetlić listę ostatnich wpisów w dowolnym miejscu w Twoim sklepie. Moduł bazuje na natywnym systemie dodawania stron z treścią w sklepach opartych o silnik PrestaShop. Blog dodaje dodatkowe pola do formularza podczas edycji strony, co umożliwia tworzenie dodatkowych widoków i zaawansowanych układów które ubogacą wizualnie Twój sklep. Moduł tworzy tabelę w bazie danych która przechowuje wpisy powiązane z treścią sklepu, aby strona została uznana za wpis blogowy wystarczy zaznaczenie analogicznej opcji, podczas edycji. Blog pozwala na edycję treści oraz meta danych kategorii głównej, co pomaga stworzyć listę wpisów i jest dobre dla SEO sklepu. Blog korzysta z container queries dzięki czemu bez problemu dostosuje się do każdego bloku w Twoim sklepie.

Blog jest darmowy wymaga jednak umieszczenia adnotacji w postaci linku kierującego do strony twórcy. Przedstawiona wersja jest wersją testową, a nie produkcyjną, dlatego należy używać jej na własną odpowiedzialność.

Na skróty:

 • Link do dema modułu
 • Link do repozyturium GIT
 • Link do paczki (lepiej pobierać moduł z repozytorium GIT)

Funkcjonalności modułu:

 • Dodaję listę zdefiniowanych pól do formularza edycji strony w systemie PrestaShop
 • Umożliwia wyświetlenie karuzeli wpisów w dowolnym miejscu na sklepie
 • Pozwala na edycję treści i metadanych kategorii głównej sklepu
 • Posiada system RWD dzięki któremu dostosowuje się do bloku w którym się znajduje a nie do ekranu
 • Pozwala przełączać się pomiędzy kategoriami wpisów
 • Nie wpływa na wydajność sklepu

Moduł wymaga edycji plików .tpl są to jednak nieznaczne modyfikacje, wymagają jednak podstawowej wiedzy z zakresu języka SMARTY.

Instalacja bloga dla PrestaShop

Instalacji modułu Blog dla PrestaShop jest prosta i przyjemna. Standardowo należy pobrać paczkę instalacyjną z modułem CompsoulBlog. Następnie, zainstalować ją poprzez menadżer modułów na zapleczu sklepu. Aby umieścić zaczep w liście kategorii na sklepie, musimy edytować plik themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/category.tpl dodając zaczep {hook h='displayCompsoulBlogPages' category=$cms_category pages=$cms_pages} najlepiej w miejscu gdzie blog będzie mógł się wyświetlić na całą szerokość strony.

Aby wyświetlić listę kilku ostatnich wpisów w formie karuzeli bądź slidera, musimy użyć następującego zaczepu: {hook h="displayCompsoulBlogFeatured"}, możemy go umieścić w dowolnym miejscu gdyż powinien dostosować się automatycznie. Najlepiej jednaj wygląda umieszczony w blokach o szerokości pełnego ekranu.

Ostatnim plikiem który musimy edytować (nie patrzcie tak Państwo na mnie PrestaShop nie udostępnia tam żadnych zaczepów pod które można by się podpiąć), jest plik themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/page.tpl. Zaczep tam dodany odpowiada za wyświetlanie rozwinięcia naszego pliku {hook h='displayCompsoulBlogPage' cms=$cms}. Ponownie najlepiej sprawdza się umieszczenie zaczepu w miejscu gdzie będzie on mógł rozwinąć skrzydła na całą szerokość ekranu.

Proces instalacji w krokach

 1. Pobierz paczkę z modułem Bloga, dostępną do pobrania tutaj
 2. Zainstaluj moduł Bloga poprzez menadżer modułów na zapleczu sklepu
 3. Umieść zaczep {hook h='displayCompsoulBlogPages' category=$cms_category pages=$cms_pages} w pliku themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/category.tpl
 4. Umieść zaczep {hook h='displayCompsoulBlogFeatured'} w dowolnym pliku. W demie edytowany został plik themes/[nazwa szablonu]/templates/index.tpl
 5. Umieść zaczep {hook h='displayCompsoulBlogPage' cms=$cms} w pliku themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/page.tpl
 6. Dodaj pierwszy wpis i zaznacz że jest to wpis blogowy

Jeśli potrzebujesz pomocy z instalacją lub konfiguracją modułu blogowego, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi pomóc w każdej kwestii. Istnieje również możliwość płatnego wdrożenia i dostosowania modułu blogowego, w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do naszego sklepu.

Pobieranie paczki z modułem bloga

Jeśli chcesz dodać moduł bloga do swojego sklepu PrestaShop, musisz najpierw pobrać paczkę z odpowiednią wersją modułu. Pamiętaj, aby przed instalacją wykonać kopię zapasową swojego sklepu. W razie wystąpienia problemów lub chęci zgłoszenia nowych funkcjonalności, skontaktuj się z nami.

Instalacja modułu Compsoul Blog

Pobraną paczkę z modułem Blog możesz dodać do panelu administracyjnego sklepu. W tym celu zaloguj się do zaplecza sklepu, wybierz w lewej kolumnie menu zakładkę "Moduły", a następnie "Menadżer modułów". W prawym górnym rogu kliknij przycisk "Załaduj moduł", a następnie umieść lub wybierz plik z modułem: compsoulblog.zip.

Po poprawnej instalacji modułu otrzymasz komunikat o pomyślnej instalacji, a następnie możesz przejść do jego konfiguracji.

Zaczepy (hook)

Wyświetlanie poszczególnych szablonów odbywa się poprzez dodanie zaczepów. Lista domyślnych zaczepów w module blogowym:

 • {hook h='displayCompsoulBlogPages' category=$cms_category pages=$cms_pages} - zaczep odpowiedzialny za wyświetlanie wszystkich wpisów w danej kategorii. Musi zostać dodany na liście kategorii, aby przekazać odpowiednie zmienne.
 • {hook h='displayCompsoulBlogPage' cms=$cms} - dzięki niemu możesz wyświetlić rozwinięcie bloga i dodatkowe pola zdefiniowane w kodzie php modułu. Domyślne style CSS pozwolą Ci układać treść w interesujący sposób. Zaczep jako parametr przyjmuje ustawienia strony dzięki którym może pobrać z bazy interesujący nasz wpis, przez to musi być dodany w szablonie odpowiedzialnym za wyświetlanie treści stron CMS.
 • {hook h='displayCompsoulBlogFeatured'} - zaczep służy do wyświetlania ostatnich wpisów w dowolnym miejscu na sklepie. Ilość wyświetlanych wpisów można ustalić w ustawieniach modułu.

Poniżej znajduje się lista zaczepów, wraz z przykładowym ich umieszczeniem w poszczególnych szablonach:

category.tpl

Zaczep musi zostać dodany w pliku themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/category.tpl aby mógł przekazać odpowiednie parametry. Dodatkowo w przedstawionym przykładzie zostały usunięte domyślne bloki listy kategorii i podkategorii. Nie stoi jednak nic na przeszkodzie aby używać ich wraz z modułem bloga. Poniżej znajduje się przykładowy kod którego używam w demie modułu:

{extends file='page.tpl'}
{block name='page_title'}
 {$cms_category.name}
{/block}
{block name='page_content'}
 {hook h='displayCompsoulBlogPages' category=$cms_category pages=$cms_pages}
 {block name='cms_sub_categories'}{/block}
 {block name='cms_sub_pages'}{/block}
{/block}

page.tpl

Zaczep dodajemy w pliku themes/[nazwa szablonu]/templates/cms/page.tpl w celu przekazania odpowiednich parametrów. Dodany w demie przykład dodatkowo zawiera bloki gdzie może zostać wyświetlona strona z treścią która nie zawiera wpisu blogowego:

{extends file='page.tpl'}
{block name='page_content_container'}
 {block name='compsoul_blog_page'}
  {hook h='displayCompsoulBlogPage' cms=$cms}
 {/block}
 {if !empty($cms.content)}
  <section id="content" class="container content content-{$cms.id} module module-page">
   {block name='cms_content'}
    {$cms.content nofilter}
   {/block}
   {block name='hook_cms_dispute_information'}
    {hook h='displayCMSDisputeInformation'}
   {/block}
   {block name='hook_cms_print_button'}
    {hook h='displayCMSPrintButton'}
   {/block}
  </section>
 {/if}
{/block}

index.tpl

Zaczep możemy umieścić w dowolnym miejscu na stronie, w demie został on umieszczony na stronie głównej tuż przed stopka:

{extends file='page.tpl'}

{block name='page_content_container'}
 {block name='page_content_top'}{/block}
 {block name='page_content'}
  {block name='hook_home'}
   {$HOOK_HOME nofilter}
   {hook h='displayCompsoulBlogFeatured'}
  {/block}
 {/block}
{/block}

Kod ten można łatwo dostosować do własnych potrzeb, ale należy pamiętać, że moduł ten może działać w różnych miejscach na stronie, więc kod HTML musi być odpowiednio dostosowany.

Dodanie nowych wpisów

Po poprawnej instalacji modułu, na zapleczu naszego sklepu, w zakładce Wygląd -> Strony, mamy możliwość dodania nowej strony CMS za pomocą przycisku "Dodaj nową stronę". Moduł rozszerza formularz strony CMS o nowe pola, które możemy uzupełnić dowolną treścią. Nowa strona CMS pojawi się na liście po zaznaczeniu pola: "Is the entry part of a blog?" które informuje moduł o tym czy daną stronę ma traktować jako wpis blogowy. Dzięki temu zabiegowi, możemy dodawać strony z treścią nienależące do bloga które mogą działać jak wcześniej.

Dzięki

Podsumowując, darmowy moduł Blog dla PrestaShop pozwala na rozbudowę domyślnego prezentowania treści w systemach sklepowych. Moduł zawiera domyślne style oraz skrypty, które w łatwy sposób mogą zostać dostosowane do Twojego sklepu. Należy pamiętać, że moduł jest wersją testową i użytkowanie go odbywa się na własną odpowiedzialność. Ustawienia modułu pozwalają na edycję treści i metadanych kategorii głównej systemu CMS w sklepie PrestaShop. Przed instalacją modułu zaleca się wykonanie kopii zapasowej sklepu. Artykuł wyświetli się wówczas, kiedy zostanie ustawiona opcja pokaż na blogu podczas edycji strony CMS w sklepie.