Omnibus PrestaShop

Nie przepłacaj - zawsze znajdź najniższą cenę dzięki naszemu modułowi!
Moduł dla PrestaShop spełniający dyrektywę Omnibus

Darmowy moduł dla PrestaShop Zapewnij sobie zgodność z dyrektywą Omnibus - pobierz nasz darmowy moduł dla PrestaShop!

Darmowy moduł Omnibus dla PrestaShop, który prezentuje najniższą cenę produktu w ciągu 30 dni od zmiany ceny. Moduł przechowuje historię cenową wszystkich produktów na stronie, o ile zostały zeskanowane po zmianie ceny, a także umożliwia skanowanie i usuwanie historii cen dla produktów oraz przechowywanie historii ceny dla wariantów. Moduł nie przechowuje cen dla specyficznych grup klientów czy krajów. Funkcjonalność modułu wymaga zeskanowania konkretnego produktu lub całości po zmianie cen.

Moduł jest darmowy i został stworzony na potrzeby wewnętrzne firmy. Przedstawiona wersja jest wersją testową, a nie produkcyjną, dlatego należy używać jej na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać, że brak modułu na stronie lub błędne wyświetlanie ceny może skutkować karą do 40 000 zł.

Funkcjonalności modułu:

 • Wyświetlanie najniższej ceny produktu w ciągu 30 dni od zmiany ceny
 • Wyświetlanie historii zmiany cen na zapleczu
 • Możliwość zeskanowania wszystkich produktów
 • Możliwość usunięcia historii cen dla wszystkich produktów
 • Przechowywanie historii ceny dla wariantów
 • Moduł nie przechowuje cen dla specyficznych grup klientów czy krajów

Moduł wymaga zeskanowanie konkretnego produktu, lub całości po zmianie cen. Funkcjonalność ta ma za zadanie ułatwić kontrolę nad historią cen. Przykładowo jeżeli dodamy wariant produktu, został on już wyświetlony na sklepie, czyli istnieje możliwość że kupujący go zobaczył, jednak nie była to cena po której sprzedawaliśmy produkt. Funkcja skanowania pomaga zapisać nam konkretną cenę do historii naszego produktu. Pozostawiając kwestię cenowe pod kontrolą administratora sklepu.

Instalacja modułu Omnibus dla PrestaShop

Proces instalacji modułu Omnibus dla PrestaShop jest prosty i standardowy. W celu rozpoczęcia instalacji należy pobrać paczkę z modułem Omnibus. Następnie, zainstalować ją poprzez menadżer modułów na zapleczu sklepu. Aby umieścić zaczep w pożądanym miejscu na sklepie, należy skorzystać z hooka {hook h='displayCompsoulOmnibusPrice' product=$product}.

Aby skanowanie cen działało poprawnie, konieczne jest zaznaczenie opcji "Update prices" w panelu konfiguracyjnym modułu. Jednakże, informacja o zmianie cen będzie wyświetlana tylko dla produktów będących w promocji.

 1. Pobierz paczkę z modułem Omnibus, dostępną do pobrania tutaj
 2. Zainstaluj moduł Omnibus poprzez menadżer modułów na zapleczu sklepu
 3. Umieść zaczep w pożądanym miejscu na sklepie. Szablon z zaczepem został przystosowany do umieszczenia go w pliku templates/catalog/_partials/product-flags.tpl. Szczegółowe informacje na temat umieszczenia zaczepu znajdziesz w dalszej części wpisu.
 4. Aby skanowanie cen działało poprawnie, zaznacz opcję "Update prices" w panelu konfiguracyjnym modułu
 5. Informacja o zmianie ceny będzie wyświetlana tylko dla produktów objętych promocją

Jeśli potrzebujesz pomocy z instalacją lub konfiguracją modułu Omnibus, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi pomóc w każdej kwestii.

Pobieranie paczki z modułem Omnibus

Jeśli chcesz dodać moduł Omnibus do swojego sklepu PrestaShop, musisz najpierw pobrać paczkę z odpowiednią wersją modułu. Pamiętaj, aby przed instalacją wykonać kopię zapasową swojego sklepu. W razie wystąpienia problemów lub chęci zgłoszenia nowych funkcjonalności, skontaktuj się z nami.

Instalacja modułu Omnibus

Pobraną paczkę z modułem Omnibus możesz dodać do panelu administracyjnego sklepu. W tym celu zaloguj się do zaplecza sklepu, wybierz w lewej kolumnie menu zakładkę "Moduły", a następnie "Menadżer modułów". W prawym górnym rogu kliknij przycisk "Załaduj moduł", a następnie umieść lub wybierz plik z modułem: compsoulomnibus.zip.

Po poprawnej instalacji modułu otrzymasz komunikat o pomyślnej instalacji, a następnie możesz przejść do jego konfiguracji.

Zaczep (hook)

Aby w swoim sklepie wyświetlić cenę omnibus produktu, należy dodać do kodu {hook h='displayCompsoulOmnibusPrice' product=$product} w wybranym miejscu na stronie. Jednakże, aby wyświetlać cenę w miejscu przeznaczonym dla flag produktu (domyślny szablon modułu został przystosowany w ten sposób), należy zmodyfikować szablon flag produktu. Przykładowa edycja szablonu flag wygląda następująco:

{block name='product_flags'}
 <ul class="component-flags product-flags">
  {foreach from=$product.flags item=flag}
   <li class="flag-item flag-{$flag.type}">{$flag.label}</li>
  {/foreach}
  {if $product.has_discount}
   {hook h='displayCompsoulOmnibusPrice' product=$product}
  {/if}
 </ul>
{/block}

Kod hooka {hook h='displayCompsoulOmnibusPrice' product=$product} może być umieszczony w dowolnym miejscu na stronie, pod warunkiem, że mamy dostęp do zmiennej {$product}. Domyślny szablon modułu dla tego hooka znajduje się w pliku compsoulomnibus/views/templates/hook/compsoul-omnibus-price.tpl i wygląda następująco:

{if isset($price) && $price > 0}
 <li class="flag-item flag-omnibus">
  {l s='Last price' d='Modules.Compsoulomnibus.Shop'}
  {Product::convertAndFormatPrice($price)}
 </li>
{/if}

Kod ten można łatwo dostosować do własnych potrzeb, ale należy pamiętać, że moduł ten może działać w różnych miejscach na stronie, więc kod HTML musi być odpowiednio dostosowany. Obecny kod został przygotowany do wyświetlania w liście flag produktu.

Skanowanie cen produktów

Jeśli chcesz mieć pewność, że historia cen omnibus Twojego produktu jest poprawna, przy każdej zmianie ceny korzystaj z opcji skanowania cen w naszym module. W momencie zeskanowania ceny zostaną zapisane do tablicy, a jeśli dokonasz jakiejkolwiek zmiany, skanuj produkt ponownie, nawet jeśli nie jest on na promocji. Dodaliśmy tę funkcję, ponieważ podczas edycji produktu łatwo jest nadać produktowi cenę po której nie chcemy go sprzedawać, co może prowadzić do błędów w wyświetlaniu ceny omnibus. Nawet jeśli zmiana ceny nie wynika z promocji, warto skanować produkt, aby mieć pewność, że historia cen jest aktualna.

Funkcję skanowania możesz uruchomić podczas edycji produktu w zakładce "Wycena", zaznaczając opcję aktualizacji cen omnibus. Pamiętaj jednak, aby najpierw zmienić cenę produktu, zapisać go, otworzyć ponownie, a następnie zeskanować go.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i skanować wszystkie produkty naraz, skorzystaj z opcji konfiguracyjnej modułu. Możesz ją wybrać, edytując nasz moduł. Aby przejść do konfiguracji, musisz wybrać moduł z listy menadżera modułów, a następnie wybrać opcję "konfiguruj" i wprowadzić pożądane zmiany. Należy jednak pamiętać, że niektóre opcje się wzajemnie wykluczają. Na przykład, zaznaczenie dodania wszystkich cen i jednoczesne usuwanie wszystkich cen, spowoduje ich usunięcie z Twojej historii.

Dodawanie i aktualizacja cen omnibus

Opcje "Dodaj cenę omnibus" oraz "Aktualizuj ceny" służą do dodawania i aktualizacji cen produktów. Obydwie opcje mają taką samą funkcjonalność, możesz używać ich naprzemiennie. Dzięki nim możemy łatwo zaktualizować i dodać aktualne ceny produktów do historii. Dlaczego taka opcja jest ważna? Postanowiliśmy stworzyć ją, ponieważ podczas dodawania wariantów moduł zapisywał najniższe ceny jako ceny podczas tworzenia produktów. To uniemożliwiało natychmiastową zmianę ceny produktu po wygenerowaniu wariantów. Ręczne skanowanie umożliwia dodanie pożądanej ceny do historii ceny. Całą historię cen można obserwować podczas edycji produktu w zakładce "Wycena".

Czas na oczyszczenie bazy danych

Opcja "Usuń nieistniejące produkty" usuwa z bazy danych modułu historię produktów lub wariantów, które już nie istnieją. Jest to ważna opcja służąca do optymalizacji bazy danych, która usuwa tylko nieistniejące produkty lub warianty.

Testowanie modułu

Opcja "Testy modułu" służy do wewnętrznych testów jednostkowych oraz pomaga w diagnozowaniu problemów z modułem. Nasz pracownik może poprosić Cię o przeprowadzenie testów w celu rozwiązania problemów z modułem.

Usuń wszystkie ceny

Usunięcie historii wszystkich cen produktów to opcja, która była długo dyskutowana w pokoju developerskim. Ta opcja jest dość ryzykowna, ponieważ usuwa całą historię cen produktów. Lepszym rozwiązaniem jest używanie lokalnego odpowiednika tej opcji, który znajduje się w zakładce "Wycena" podczas edycji produktu. Ta opcja została stworzona dla osób, które zeskanowały ceny produktów i pomyliły się przy wprowadzaniu ceny. Jednak należy pamiętać, że jeśli produkt był wyświetlany na sklepie z niższą ceną, niezależnie od tego, czy był on w promocji, czy nie, jeśli obecnie znajduje się on w promocji, to musimy powiadomić kupującego, że produkt był dostępny w niższej cenie, zgodnie z literą ustawy Omnibus. Dlatego należy używać tej opcji z pełną świadomością.

Testowanie różnych scenariuszy

Jeśli chcesz sprawdzić, jak zachowa się Twój sklep internetowy w różnych sytuacjach, warto przeprowadzić testy. Poniżej przedstawiamy kilka scenariuszy, które możesz wykorzystać do testowania.

Test 1: Zmiana ceny produktu

Admin dodaje produkt, którego cena wynosi 200. Następnie przecenia go na 120, a jeszcze tego samego dnia ustawia cenę na 80. Po wykonaniu poprawnego skanowania produktu, oczekiwany efekt to trzy ceny zapisane w historii.

Test 2: Zmiana ceny w okresie promocji

Admin przecenia produkt z 100 na 80 w dniu 01.01.2023 i wykonuje skanowanie produktu. Następnie 05.01.2023 usuwa promocję i ustawia cenę produktu na 90, a po skanowaniu produktu zapisuje cenę. Dnia 10.10.2023 ustawia cenę produktu na 120, przecenia go na 100 i skanuje produkt. Oczekiwane wyświetlanie ceny Omnibus to: Cena 80 wyświetla się do 04.02.2023, następnie zostaje wyświetlona cena 90, która jest obowiązująca do 09.02.2023. Po tym czasie cena zostaje zmieniona na 100.

Test 3: Częsta zmiana ceny

Admin zmienia cenę produktu pięć razy dziennie, co dwie godziny w dniu 01.01.2023. O godzinie 12:00 cena wynosi 100, o godzinie 14:00 zostaje zmieniona na 110, o 16:00 na 120, o 18:00 na 130, a o 20:00 na 140. Następnie admin ustawia cenę na 200, którą przecenia na 180. Oczekiwana cena omnibus to 100 do dnia 31.01.2023 do godziny 12:00, następnie co dwie godziny powinna wyświetlać się cena o 10 złotych wyższa. Po każdej zmianie należy zeskanować produkt i dodać jego cenę do historii.

Przeprowadzanie testów pozwala na dokładne sprawdzenie, jak Twój sklep internetowy zachowuje się w różnych sytuacjach. Dzięki temu można wychwycić ewentualne błędy i poprawić działanie sklepu.

Dzięki

Podsumowując, darmowy moduł Omnibus dla PrestaShop pozwala na wyświetlenie najniższej zeskanowanej ceny produktu na sklepie internetowym w ciągu ostatnich 30 dni od zmiany ceny. Moduł przechowuje historię cenową wszystkich produktów, o ile zostały zeskanowane po zmianie ceny. Należy pamiętać, że moduł jest wersją testową i użytkowanie go odbywa się na własną odpowiedzialność. Zaleca się również przeprowadzanie skanowania produktów przy każdej zmianie ich ceny na sklepie. Przed instalacją modułu należy wykonać kopię zapasową sklepu, a po zainstalowaniu modułu skanowanie wszystkich cen. Informacja wyświetla się tylko w przypadku produktów znajdujących się w promocji. W razie problemów z modułem lub pytań, warto skontaktować się z nami.