Galeria

Ustawienia modułu

Ustawianie galerii zdjęć

Ustawienia galerii Opis wszystkich ustawień modułu

Opis wszystkich ustawień wraz z domyślnymi wartościami znajduje się w poniższej instancji. Dodatkowo, artykuł zawiera tabelę prezentującą poszczególne opcje wraz z  dostępnymi wariantami. Konstrukcja aplikacji pozwala umieścić wiele instancji z różną konfiguracją ustawień.

  <!-- Treść strony -->
  <script src="compsoul.js"></script>
  <script src="gallery.js"></script>
  <script>
   new Gallery(".gallery-item").options({
    galleryClassContainer: "compsoul-gallery-container",
    galleryClassContent: "compsoul-gallery-content",
    galleryClassClose: "compsoul-gallery-close",
    galleryClassNext: "compsoul-gallery-next",
    galleryClassPrev: "compsoul-gallery-prev",
    galleryClassProgress: "compsoul-gallery-progress",
    galleryClassItem: "compsoul-gallery-item",
    galleryClassImage: "compsoul-gallery-image",
    galleryClassComment: "compsoul-gallery-comment",
    galleryClassZoom: "compsoul-gallery-zoom",
    galleryClassFullScreen: "compsoul-gallery-full-screen",

    thumbnailsClassContainer: "thumbnails-container",
    thumbnailsClassContent: "thumbnails-content",
    thumbnailsClassToggle: "thumbnails-toggle",
    thumbnailsClassShow: "thumbnails-show",
    thumbnailsClassImage: "thumbnails-image",

    classActive: "compsoul-active",
    classInactive: "compsoul-inactive",
    classNext: "compsoul-next",
    classPrev: "compsoul-prev",
    classFade: "compsoul-fade",
    classPast: "compsoul-past",
    classReady: "compsoul-ready",
    classResize: "compsoul-resize",
    classLoader: "compsoul-loader",
    classLoading: "compsoul-loading",
    classLoaded: "compsoul-loaded",
    classError: "compsoul-error",
    classZoom: "compsoul-zoom",
    classZoomOut: "compsoul-zoom-out",
    classOverflow: "compsoul-overflow",
    classDirectionNext: "compsoul-direction-next",
    classDirectionPrev: "compsoul-direction-prev",
    classPlay: "compsoul-play",
    classHidden: "compsoul-hidden",
    classUnset: "compsoul-unset",
    classDrag: "compsoul-drag",
    classDisorderly: "compsoul-disorderly",
    classLogo: "compsoul-logo",
    selector: selector,

    close: true,
    closeDelay: 200,
    next: true,
    prev: true,

    album: false,
    albumStart: 0,
    preload: true,
    counter: true,
    loop: true,
    zoom: true,
    zoomDelay: 400,
    overflow: true,
    hash: true,
    thumbnails: true,

    keyNext: ["ArrowRight", "d", "KeyD"],
    keyPrev: ["ArrowLeft", "a", "KeyA"],
    keyClose: ["Escape", "x", "KeyX"],
    keyCounter: ["Space"],
    keyThumbnails: ["t", "KeyT"],
    keyZoom: ["z", "KeyZ"],
    responsive: {
     400: {
      loop: false
     },
     800: {
      loop: true
     },
     1300: {
      loop: false
     }
    }
   }).init();
  </script>
 </body>
</html>

Tabela zawierająca opis ustawień

Dodana tabela zawiera dokładny opis ustawień galerii, wraz z ich przeznaczeniem oraz dostępnymi wariantami. Istnieje możliwość swobodnej rozbudowy modułu poprzez edycję pliku gallery.js. Wybrane opcje posiadają dedykowane podstrony, gdzie zostały szerzej omówione.

Nazwa właściwości Domyślna wartość Dostępne warianty Opis
close true boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za zamykanie okna galerii
closeDelay 200 number (liczby) Czas niezbędny na wykonanie animacji zamknięcia okna galerii
next true boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za uruchamianie następnego zdjęcia
prev true boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za uruchamianie poprzedniego zdjęcia
album false boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za wczytywanie listy zdjęć z innych stron
albumStart 0 number (liczby) Opcja wskazujące pierwsze zdjęcie albumu
preload false boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za prewencyjne wczytywanie zdjęć. Jest to opcja testowa i należy używać jej ostrożnie, gdyż Chromium nie blokuje możliwości wczytywania nieskończonej liczby zdjęć. Przy dużych galeriach, można w łatwy sposób pozbawić użytkownika zasobów pamięci RAM.
counter true boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za pokaz slajdów
loop true boolean (true, false) Opcja umożliwiająca zapętlanie galerii
zoom true boolean (true, false) Opcja umożliwiająca maksymalne powiększanie zdjęcia
zoomDelay 400 number (liczby) Czas niezbędny na wykonanie animacji zamknięcia maksymalnie powiększonego zdjęcia
overflow true boolean (true, false) Opcja ukrywająca pasek przewijania strony
overflow true boolean (true, false) Opcja otwierająca galerię na podstawie ukrytej zmiennej w pasku URL
thumbnails true boolean (true, false) Opcja odpowiedzialna za wyświetlanie miniatur
keyNext ["ArrowRight", "d", "KeyD"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za zmianę zdjęcia
keyPrev ["ArrowLeft", "a", "KeyA"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za zmianę zdjęcia
keyClose ["Escape", "x", "KeyX"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za zamknięcie galerii
keyCounter ["Space"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za kontrolowanie pokazu slajdów
keyThumbnails ["t", "KeyT"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za kontrolowanie listy miniatur
keyZoom ["z", "KeyZ"] array (tablica) Opcja zawierająca tablicę kodową nazw klawiszy klawiatury, odpowiedzialnych za kontrolowanie funkcji maksymalnego powiększania zdjęcia
responsive {} object (obiekt) Obiekt przechowujący szereg ustawień odpowiedzialnych za zmianę zachowania modułu na poszczególnych rozdzielczościach. Więcej informacji w zakładce: RWD

Nomenklatura modułu

Nazwa właściwości Domyślna wartość Dostępne warianty Opis
galleryClassContainer "compsoul-gallery-container" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość galerii
galleryClassContent "compsoul-gallery-content" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego listę zdjęć
galleryClassClose "compsoul-gallery-close" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za zamykanie galerii
galleryClassNext "compsoul-gallery-next" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za zmianę slajdu
galleryClassPrev "compsoul-gallery-prev" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za zmianę slajdu
galleryClassProgress "compsoul-gallery-progress" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za czasową zmianę slajdu
galleryClassItem "compsoul-gallery-item" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość poszczególnego zdjęcia
galleryClassImage "compsoul-gallery-image" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego poszczególne zdjęcie
galleryClassComment "compsoul-gallery-comment" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość poszczególnego komentarza
galleryClassZoom "compsoul-gallery-zoom" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za funkcje powiększania zdjęcia
galleryClassFullScreen "compsoul-gallery-full-screen" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość powiększonego zdjęcia
thumbnailsClassContainer "thumbnails-container" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość listy miniatur
thumbnailsClassContent "thumbnails-content" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość listy miniatur
thumbnailsClassToggle "thumbnails-toggle" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za funkcje wyświetlania listy miniatur
thumbnailsClassShow "thumbnails-show" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu odpowiedzialnego za funkcje wyświetlania listy miniatur
thumbnailsClassImage "thumbnails-image" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego zawartość pojedynczej miniatury
classActive "compsoul-active" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za aktywację poszczególnych elementów
classInactive "compsoul-inactive" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za dezaktywację poszczególnych elementów
classNext "compsoul-next" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje
classPrev "compsoul-prev" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje
classFade "compsoul-fade" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje
classPast "compsoul-past" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje
classReady "compsoul-ready" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za proces renderingu
classResize "compsoul-resize" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za RWD
classLoader "compsoul-loader" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za proces renderingu
classLoading "compsoul-loading" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za proces renderingu
classLoaded "compsoul-loaded" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za proces renderingu
classError "compsoul-error" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za proces renderingu
classZoom "compsoul-zoom" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za funkcje powiększania zdjęcia
classZoomOut "compsoul-zoom-out" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za funkcje powiększania zdjęcia
classOverflow "compsoul-overflow" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za ukrycie paska przewijania strony
classDirectionNext "compsoul-direction-next" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za kierunek animacji
classDirectionPrev "compsoul-direction-prev" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za kierunek animacji
classPlay "compsoul-play" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za pokaz slajdów
classHidden "compsoul-hidden" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za ukrywanie elementów
classUnset "compsoul-unset" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje galerii
classDrag "compsoul-drag" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za interakcje
classDisorderly "compsoul-disorderly" string (tekst) Nazwa klasy CSS odpowiedzialna za animacje galerii
classLogo "compsoul-logo" string (tekst) Nazwa klasy CSS elementu reprezentującego logotyp firmy Compsoul

Dziękuję za przeczytanie

Jeżeli spodobał Ci się mój wpis, zachęcam do obserwowania mojego profilu w serwisie facebook. Dodatkowo będzie mi bardzo miło jeżeli zechcesz podzielić się swoimi uwagami w komentarzach i zostawisz łapkę w górę. Jeżeli pilnie potrzebujesz pomocy lub chcesz o coś zapytać, skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz na daniel@compsoul.pl. Jeżeli Twoja sprawa jest naprawdę pilna, możesz zadzwonić na numer: +48 732 846 416